CRF

Case Report Form

תיקי איסוף נתונים לניסויים קליניים
הפקת תיקי איסוף נתונים מחקריים לניסויים קליניים. השלמת סטים של AE, SAE, CM וכו'.
בניסויים קליניים קצרים וקטנים, בשלב 1 + 2, לא תמיד משתלמת האופציה הנוחה מאוד של תוכנה. אנו כאן להדפיס את החומר ולשלוח לכל העולם.

 

האתר בבניה, בקרוב יהיו כאן תמונות

תפריט נגישות