2
Yes
None
1
1000000
Name...
/en/products-en/
Thumbnail
Booklets
Booklets Image
הדפסת חוברות בשחור/לבן או צבעוני. אפשרות למגוון כריכות.
CRF
CRF Image
הדפסת שאלוני מחקר על נייר איכותי בטכנולוגיה מקורית כרוכים בקלסרי פנורמה מהודרים. חדש!!! CRF צבעוני.
Exhibitions
Exhibitions Image
הדפסת פוסטרים בכל גודל, ייצור קאפה עם למינציה הכנת שלטים נמתחים (רול-אפ). פולדרים עם כיסים פנימיים, בכל כמות.
Helsinki Comission and FDA
Helsinki Comission and FDA Image
חדש!!! הגשות ל FDA, בקלסרים, חוצצים ונייר במידות המתאימות. הגשה למשרד הבריאות בכל כריכה דרושה. הגשות לועידת הלסינקי לבתי חולי. לפי הנחייתכם, עם הידע שלנו ובתיאום מלא.
Leaflets
Leaflets Image
עלונים במגוון גדלים כדפי הסבר לתרופות או כחומר פרסומי צבעוני לתערוכות וכנסים. לתרופות עם מגוון קיפולים, עד רוחב 20 מ"מ.
Paperwork
Paperwork Image
כל מה שנדרש למשרד: כרטיסי ביקור, ניירות מכתבים, מעטפות בכל הגדלים, פנקסים ועוד.
Stickers
Stickers Image
מדבקות למבחנות במגוון גדלים לשימוש בטמפ' נמוכות ביותר. תוויות לגיור תרופות חו"ל – התאמת אריזה. עם אישורי איכות ובקרה.
TMF Ring Binder
TMF Ring Binder Image
חוצצים מדורגים 8 שלבים עשויים קרטון קשיח (250 גר') המספקים נוחות תפעולית לצד שמירה מפני בלאי ושחיקה. קלסרי ISF, PF, CF, IF, PH.
Booklets Image
Booklets
הדפסת חוברות בשחור/לבן או צבעוני. אפשרות למגוון כריכות.
CRF Image
CRF
הדפסת שאלוני מחקר על נייר איכותי בטכנולוגיה מקורית כרוכים בקלסרי פנורמה מהודרים. חדש!!! CRF צבעוני.
Exhibitions Image
Exhibitions
הדפסת פוסטרים בכל גודל, ייצור קאפה עם למינציה הכנת שלטים נמתחים (רול-אפ). פולדרים עם כיסים פנימיים, בכל כמות.
Helsinki Comission and FDA Image
Helsinki Comission and FDA
חדש!!! הגשות ל FDA, בקלסרים, חוצצים ונייר במידות המתאימות. הגשה למשרד הבריאות בכל כריכה דרושה. הגשות לועידת הלסינקי לבתי חולי. לפי הנחיי... Read More
Leaflets Image
Leaflets
עלונים במגוון גדלים כדפי הסבר לתרופות או כחומר פרסומי צבעוני לתערוכות וכנסים. לתרופות עם מגוון קיפולים, עד רוחב 20 מ"מ.
Paperwork Image
Paperwork
כל מה שנדרש למשרד: כרטיסי ביקור, ניירות מכתבים, מעטפות בכל הגדלים, פנקסים ועוד.
Stickers Image
Stickers
מדבקות למבחנות במגוון גדלים לשימוש בטמפ' נמוכות ביותר. תוויות לגיור תרופות חו"ל – התאמת אריזה. עם אישורי איכות ובקרה.
TMF Ring Binder Image
TMF Ring Binder
חוצצים מדורגים 8 שלבים עשויים קרטון קשיח (250 גר') המספקים נוחות תפעולית לצד שמירה מפני בלאי ושחיקה. קלסרי ISF, PF, CF, IF, PH.